دزفول از نگاه محمد آذرکیش این وبلاگ تجربه ایست از عکاسی شهروندان گرامی در شهر دزفول که به صورت انتخابی تقدیم حضورتان کرده ایم http://axdez.mihanblog.com 2019-01-15T20:50:09+01:00 text/html 2016-04-22T11:13:21+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا منطقه صوفی احمددزفول http://axdez.mihanblog.com/post/135 <div align="center"><font size="2">&nbsp;یکی از دیدنی ترین مناطق طبیعی - تاریخی شمال خوزستان است<br>&nbsp; که در فصول زمستان و اوایل بهار برای بازدید مناسب است. <br>www.Azarkish.com<br><br></font><br><img class="transparent" alt="http://www.upsara.com/images/1117_photo_2016-04-22_15-43-56.jpg" src="http://www.upsara.com/images/1117_photo_2016-04-22_15-43-56.jpg" height="355" width="496"><br></div> text/html 2016-04-22T11:10:07+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا کوه هفتتنا دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/134 <div align="center"><font size="2">کوه هفتنان باارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دریادربخش سردشت دزفول قراردارد<br>ویکی از دیدنی های طبیعی و ارزشمند شمال خوزستان میباشدوزیستگاه جانورانی چون خرس،پلنگ وبز ایرانی است. <br>www.azarkish.com<br><img alt="http://www.upsara.com/images/16jw_photo_2016-04-22_15-40-43.jpg" src="http://www.upsara.com/images/16jw_photo_2016-04-22_15-40-43.jpg" height="331" width="463"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-04-22T11:03:14+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا کوره میلیونی دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/133 <div align="center">کوره میلیونی دزفول اخرین بازمانده ازکوره های اجرپزی سنتی است که درشمال شهردر خیابان بهشتی قراردارد<br>و‌یکی ازجاذبه های تاریخی خوزستان است که درفهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است. <br>www.azarkish.com<br><br><img alt="http://8pic.ir/images/oblwy8aa1cwjteh9a5g3.jpg" src="http://8pic.ir/images/oblwy8aa1cwjteh9a5g3.jpg" height="330" width="472"><br></div> text/html 2016-03-05T05:23:17+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا خانه تاریخی طلوعی فر دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/132 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/fb4f1a8eb268c9622.jpg" height="355" width="508"><br></div> text/html 2016-03-05T05:19:28+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا نمایی از شب های دزفول- پارك ساحلی علی مالك http://axdez.mihanblog.com/post/131 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2a1c3cf3eb311cd41.jpg" height="370" width="518"><br><br>پارك ساحلی علی مالك- دزفول<br>www.azarkish.com<br><br><br></div> text/html 2016-01-11T19:54:33+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا اردوگاه شهید رجایی دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/130 <div align="center"><font size="2">اردوگاه شهید رجایی دزفول<br>www.azarkish.com<br><br></font><img src="http://www.pic98.ir/upload/xwby_dezful_ordogah_shahid_rajaei.jpg" height="355" width="506"><br></div><font size="2"> </font> text/html 2016-01-11T19:42:33+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا پارک ساحلی علی کله در شب http://axdez.mihanblog.com/post/129 <div align="center"><font size="2">پارک ساحلی علی کله<br>ثبت : محمد آذرکیش<br>www.Azarkish.com<br><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://www.pic98.ir/upload/9tu7_dezful_park_alimalek.jpg" height="339" width="474"></font></div><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2015-10-25T16:34:45+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا دزفول- ایام محرم - 94 http://axdez.mihanblog.com/post/128 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/21b8c25018e703225.jpg" height="323" width="485"></div> text/html 2015-10-25T16:34:08+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا عزاداری ایام محرم - دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/127 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/513ad8c4d5f59a994.jpg" height="318" width="477"></div> text/html 2015-10-25T16:33:17+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا محرم 94 دزفول- عزاداری حضرت سیدالشهدا http://axdez.mihanblog.com/post/126 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/513a81f550ab3ca23.jpg" height="316" width="474"></div> text/html 2015-10-25T16:31:29+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا محرم 94 دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/125 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9aa140cdf412b85b1.jpg" height="342" width="514"></div> text/html 2015-10-25T16:24:24+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا عزاداری محرم دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/124 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/dbbe17864229d6ea2.jpg" height="334" width="501"></div> text/html 2015-09-24T20:54:27+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا ساباط سیلانی دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/123 <div align="center"><img alt="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9c7fc40b2e4d33041.jpg" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9c7fc40b2e4d33041.jpg" height="354" width="495"></div> text/html 2015-09-24T20:51:47+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا نمایی زیبا از خانه سوزنگر- دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/122 <div align="center"><img alt="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/5a3e967950a4641a1.jpg" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/5a3e967950a4641a1.jpg" height="350" width="489"></div> text/html 2015-09-24T20:45:56+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا روستای نوراباد دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/121 <div align="center"><img alt="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/a70b2b94e0ffb8fa1.jpg" src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/a70b2b94e0ffb8fa1.jpg" height="349" width="488"></div> text/html 2015-09-16T10:00:05+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا همچنان در خروش... http://axdez.mihanblog.com/post/120 <div align="center"><img alt="http://azarkish.persiangig.com/dez_river/07.jpg" src="http://azarkish.persiangig.com/dez_river/07.jpg" height="346" width="485"></div> text/html 2015-09-16T09:57:54+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا خاطرات فراموش نشدنی كنار رود دز http://axdez.mihanblog.com/post/119 <div align="center"><img src="http://azarkish.persiangig.com/dez_river/05.jpg" height="330" width="462"></div> text/html 2015-09-16T09:52:03+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا پل ساسانی در نمای شب http://axdez.mihanblog.com/post/117 <div align="center"><font size="2">شبی كنار پل...<br></font><br><font size="2"><font size="2">عكس:محمد آذركیش</font><br><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://axgig.com/images/90075522961191220925.jpg" height="349" width="489"><br><br></font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2015-09-15T11:28:44+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا پل ساسانی-دزفول http://axdez.mihanblog.com/post/116 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/3e83a239ce514f6a2.jpg" height="325" width="488"></div> text/html 2015-09-15T11:26:05+01:00 axdez.mihanblog.com فـــــــــــــــردا شنا در رود دز http://axdez.mihanblog.com/post/114 <div align="center"><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/ede3d34b71356b541.jpg" height="441" width="441"></div>